Usługi

  • obsługa sal prób
  • nagrywanie
  • nagłośnienie koncertów, konferencji oraz prezentacji
  • tworzenie treści wizualnej